ยินดีต้อนรับ ศูนย์ประภาธรรม (Prapha Tham Center)


เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ โดยสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง (Neurologist), ทีมพยาบาลการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative nurse), ผู้ช่วยพยาบาล (Nursing assistant), นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) และแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Thai traditional doctor) โดยใช้หลักการดูแลแบบองค์รวม ทั้งกายภาพ จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (Holistic nursing care)

ในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีผู้ใหญ่ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้นร่างกายหลังผ่าตัด หรือสูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวล้วนมีภาระหน้าที่การงาน ทำให้ไม่สามารถดูแลท่านได้เต็มที่ตลอด รวมถึงบางท่านอาจไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลให้ถูกหลัก หรือไม่ทราบว่ามีสถานที่ที่ดูแลท่านได้

“ให้เราดูแล คนที่คุณรัก”


“ให้เราดูแล คุณ”


ศูนย์ประภาธรรม (Prapha Tham Center) ได้ตระหนักถึงสุขภาพ เราให้การดูแลตลอด 24 ชั้วโมง ภายใต้สถานที่สวยงาม สงบเงียบ ร่มรื่น บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติริมคลอง ห้องพักสะอาดทั้งห้องสามัญและห้องพิเศษ พร้อมห้องทำกายภาพบำบัด ห้องแพทย์แผนไทยและกิจกรรมบำบัด

ศูนย์ประภาธรรม (Prapha Tham Center)

บริการของเรา


ลูกค้าที่เข้ามาพักในบ้านพักจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวจากพยาบาลวิชาชีพ และพี่เลี้ยงผู้ดูแล รวมถึงมีความพร้อมในการบริการต่างๆ ประกอบด้วย...

อัตราค่าบริการ


ที่พักของเรามีสถานที่ที่กว้างขวาง ร่มรื่น
ประกอบด้วย ห้องนอนหลากหลายรูปแบบ ห้องสันทนาการ ห้องพระ ห้องกิจกรรม ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย และห้องตรวจพยาบาล

อัตราค่าบริการ รายเดือน

ห้องพักรวม

เริ่มต้นที่ราคา 20,000 บาท/เดือน

ห้องพักพิเศษ

เริ่มต้นที่ราคา 30,000 บาท/เดือน

***ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากนี้จะพิจารณาตามอาการและสุขภาพของผู้เข้าพัก

   

อัตราค่าบริการแบบแพกเก็จ ชั่วคราว (เน้นพักฟื้น/ฟื้นฟูสุขภาพ)

อัตราค่าบริการรายวัน

ราคาเริ่มต้น 800 บาท

แพคเก็จเข้าพัก 15 วัน

ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท

   

*** ลูกค้าสามารถเตรียมเครื่องมือเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้มาเองโดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

   

บริการที่จะได้รับ1. การบริการดูแลพื้นฐาน พร้อมแฟ้มการดูแลรายบุคคล
2. อาหารหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง ตามหลักโภชนาการ
3. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการและข้อจำกัดแต่ละบุคคล
4. จัดให้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
5. บริการดูแลเพื่อสุขภาวะที่ดี
6. บริการทำความสะอาดเครื่องนอน เสื้อผ้า และที่พัก
7. กิจกรรมระหว่างวันกับเจ้าหน้าที่ * หากต้องการ
8. มีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ทั่วพื้นที
9. บริการรถส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

กิจกรรม

ทางเราเน้นการสร้างคุณค่า การสร้างความตระหนักถึงศักยภาพของผู้สูงอายุโดยตัวผู้สูงอายุ
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเองให้แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามวัย ตามสุขภาวะ
เพื่อผลในการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ

- กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
- การออกกำลังกาย
- การทำกิจกรรมบำบัด เช่น หมากรุก เกมส์ฝึกสมอง ปลูกผัก
- ศิลปะบำบัด
- นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า * หากต้องการ
- ทำบุญตักบาตรวันพระ ฟังธรรมมะ
- อ่านหนังสือ ชมภาพยนต์ ร้องเพลง
- พูดคุยสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลและบริการอย่างถูกต้องตามอาการ
3. ประวัติการรักษา / ประวัติการตรวจสุขภาพ / ยาประจำตัว / บัตรโรงพยาบาล / บัตรทองหรือบัตรพิเศษสำหรับการรักษา / บัตรนัดของแพทย์ [ ถ้ามี ]

สำหรับญาติผู้เข้าพัก

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านญาติผู้รับผิดชอบหลัก
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครอย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการดูแลบริบาล และการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

สิ่งแวดล้อม


เมื่อกำลังมองหาสถานที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุคนที่คุณรัก สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือความสะดวกสบาย รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ
ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งที่พีกของเรานั้นตั้งอยู่ในเมือง มีทำเลอันแสนร่มรื่น ริมน้ำ เงียบสงบ สะดวกสบาย
เหมาะสำหรับการพักอาศัยของผู้สูงอายุที่ต้องการความเงียบสงบ ความเป็นธรรมชาติ ปราศจากความวุ่นวาย และมีกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความเพลิดเพลินซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน อาทิเช่น นั่งเสวนากัน อ่านหนังสือ ออกกำลังกาย ร้องเพลง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถทำได้ในพื้นที่ของเราที่ภายในบริเวณมีพื้นที่กว้างขวาง ทั้งในเวลากลางวันที่บริเวณบ้านนี้ยังมีพื้นที่สนามหญ้าริมน้ำไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นชมดอกไม้ พร้อมทั้งสูดอากาศบริสุทธิ์ เห็นสีเขียวจากหญ้าและต้นไม้ ทำให้สบายตา และบริเวณสนามหญ้าหลังบ้านยังเป็นที่ ๆ ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครัวได้ พื้นที่ของเรามีบรรยากาศอันเงียบสงบเหมาะแก่การนอนหลับพักผ่อนสบายตลอดคืน แถมยังสบายใจได้ว่ามีคนดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยมีทีมงานที่จะดูแลคนที่คุณรัก

ติดต่อเรา


ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเยี่ยมชมสถานที่ได้ที่...ศูนย์ประภาธรรม (Prapha Tham Nursing home and Hospice palliative care)